Å leve av kunsten. Om kunstnernes arbeidsvilkår og myten om den frie frilanser

Å leve av kunsten. Om kunstnernes arbeidsvilkår og myten om den frie frilanser
Forfatter: Astrid Hauge Rambøl
År: 2017
ISBN: 9788283420272
Språk: Bokmål
text_date_published June 13, 2017
Produktkode: Heftet
Tilgjengelighet: På lager
Pris: 169,00kr 99,00kr
Uten MVA: 99,00kr

Kunsten er et felles samfunnsgode, som vi alle skal kunne nyte godt av uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. Derfor har vi også et felles ansvar for å ta vare på den og for å bygge den norske kulturarven videre. 

Det forutsetter at kunstnerne får rom til å gjøre det de er best til: å skape kunst. 

I dag tjener norske kunstnere stadig mindre. I likhet med andre som ikke er fast ansatt har de også dårlige rettigheter ved sykdom og dårlige opptjeningsvilkår for pensjon. 

Skal kunsten være fri, må kunstnerne gis mulighet til økonomisk frihet. Derfor må vi styrke og bedre de kulturpolitiske ordningene vi allerede har i Norge. Vi trenger en tøffere organisering blant kunstnerne selv. Og vi trenger en fagbevegelse som er i stand til å organisere de mange menneskene som jobber, men som ikke er fast ansatt. 

Pamfletten er skrevet av Astrid Hauge Rambøl, i samarbeid med Marianne Hurum og Ruben Steinum. 

Astrid Hauge Rambøl (f. 1988) er journalist og stipendiat i sosiologi.

Marianne Hurum (f. 1978) er billedkunstner. Hun er utdannet ved Konsthögskolan i Malmø. Hurum var styreleder for Unge Kunstneres Samfund (UKS) fra 2012 til 2016. 

Ruben Steinum (f. 1984) er styreleder for Unge Kunstneres Samfund (UKS) og styremedlem i Norske Billedkunstnere (NBK). Steinum er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo.

 

 

Tagger: ,