Forfattere

Skrivelysten?

Skrivelysten?

Vi tar gjerne imot både manus og prosjektbeskrivelser!

Før du sender inn, kan det være lurt å vite at Forlaget Manifest spesialiserer seg på sakprosa med venstreprofil. Vi vurderer ikke skjønnlitterære manus, men har en bred forståelse for hva sakprosa kan være: Humoristisk, rørende, personlig, populærvitenskapelig, eller «brukslitteratur» som håndbøker. Bøkene kan være både lange og korte.

Her er noen tips:

•    Med prosjektbeskrivelse mener vi en kortere forklaring (maks fire sider) på hva skriveprosjektet går ut på, samt en foreløpig innholdsfortegnelse.
•    Legg gjerne ved en tekstprøve (for eksempel de to første sidene i boken), der du viser hvilken stil du skriver i.
•    Når vi vurderer tekstprøve og hele manus, ser vi både på innhold og om pennen er god: Har manuset en rød tråd? Fins det en klar fortellerstemme?

Send også noen ord om deg selv, og hva du eventuelt har utgitt tidligere. Vi anbefaler at du legger ved manus eller tekstprøve i et worddokument med fonten Times New Roman, størrelse 12 og halvannen linjeavstand.

Ikke send originalen, vi vil helst få manus tilsendt per e-post.

Send ideer og manus til post@manifest.no