Personvernerklæring

Personvernerklæring for Forlaget Manifest.
Sist oppdatert: 29.06.2018

1. Om nettstedet manifest.no
Nettstedet www.manifest.no drives av Forlaget Manifest (org. nr. 991124225). Formålet med nettsiden er å tilgjengeliggjøring informasjon om Forlaget Manifest sitt virke, samt å gjøre det mulig å kjøpe bøker fra Forlaget Manifest.

Databehandlere for Manifests nettsider
Manifest nettside er laget med Opencart og er lagret (hosted) hos den norsk leverandøren www.isphuset.no.

Hvilke opplysninger lagrer og samler Manifest
Våre nettsider samler inn statistikk om antall besøkende og hvilke av våre nettsider som besøkes. Manifest knytter ikke disse opplysningene til deg som privatperson.

 
2. Nyhetsbrev
Du kan registrere deg som nyhetsbrevmottaker på vår nettside. Det er kun din e-postadresse vi ber om og som lagres. Det er valgfritt å registrere navn.

Du kan også krysse av for at du ønsker nyhetsbrev når du registerer en konto i vår nettbutikk.

Nyhetsbrevet sendes ca. hver 14 dag. Du kan alltid selv av-registrere deg og stoppe abonnementet.

Dersom du ønsker å stoppe abonnementet, trykk her.

Nyhetsbrevlistene ligger lagret hos Mailchimp. Det er kun ansatte i Manifest som har tilgang til nyhetsbrevlisten og  din e-postadresse deles ikke med andre.

Ved å abonnere på Forlaget Manifests nyhetsbrev samtykker du til følgende:

Som abonnement på Manifest nyhetsbrev vil du motta e-post fra Forlaget Manifest og Manifest Tankesmie med nyheter, presseklipp og annen informasjon fra Manifest. Du vil også motta tilbud om utgivelser fra Forlaget Manifest. Nyhetsbrevet sendes ut ca. hver 14 dag.


3. Nettbutikk
Når du kjøper varer fra nettbutikken vår må du registrere opplysningene vi trenger for å kunne sende deg bøkene og nødvendig informasjon, enten ved å registrere en konto, eller ved å velge å handle som gjest uten å opprette en konto.

Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler?
Vi lagrer de personopplysningene som du gir oss i forbindelse med registreringen, altså navn, e-postadresse, adresse og mobilnummer.

I tillegg til de personopplysningene som allerede er nevnt, lagrer vi IP-adresse og detaljert kjøpshistorikk.

Hva er formålet med behandlingen av personopplysningene?
Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:
    1. For å opprette kontoen din.
    2. For å gjøre eventuelle reklamasjoner lettere.
    3. For å sende nyhetsbrev med tilbud til deg.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?
Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre legitime interesser. Det innebærer at vi mener at våre interesser om å behandle dine personopplysninger for de formålene som er beskrevet tidligere, oppveier din rett til personvern i forbindelse med behandlingen. Denne vurderingen er basert på at vi mener at behandlingen vil være fordelaktig for deg.

Hvis du ikke gir oss de personopplysningene som er merket som obligatoriske i registreringsskjemaet, vil vi ikke kunne oppfylle våre forpliktelser som beskrevet i disse vilkårene, og derfor kan du ikke bli nettkunde.

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige (for eksempel hvis du har vært inaktiv nettkunde i den perioden som er angitt i avsnittet «Sletting av konto» nedenfor). Vi sletter også personopplysningene dine hvis du har bedt om retting eller sletting, samt hvis du har valgt å si opp kontoen din.

Deler vi personopplysningene dine med andre?
Nei.

Hvilke rettigheter har du?
Du har rett til å be om en kopi av alle personopplysninger som vi behandler om deg, samt rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, vanlig format som kan maskinleses slik at du kan overføre opplysningene dine til en annen behandlingsanvsarlig (såkalt dataportabilitet). Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av behandling av dine personopplysninger. Hvis behandlingen av personopplysninger som du ønsker å begrense eller slette, er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan kontoen bli oppsagt som følge av begrensningen eller slettingen.

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, kan du rett til å klage til Datatilsynet.

Sletting av konto
Kontoen gjelder inntil videre, og begge parter kan når som helst avslutte den. Du må kontakte oss for å si opp kontoen din (se kontaktinformasjon lengre ned). Kontoen avsluttes senest 30 dager etter at vi har fått beskjed om at du vil slette den. Vi har rett til å når som helst slette kontoen din med umiddelbar virkning hvis det finnes saklige grunner til det.

Hvis du ikke har vært aktiv på 24 måneder, avsluttes kontoen din automatisk, personopplysningene dine slettes og kvitteringshistorikken forsvinner. Dette gjelder også hvis du selv velger å avslutte kontoen din.


4. Generelt
Generelt om deling av personopplysninger til tredjepart:

For å sikre oppdatert kontaktinformasjon om deg som giver eller abonnement vil Manifest i noen tilfeller kunne benytte eksterne leverandører for å kontrollere at vi har riktig adresse og eller telefonnummer. Informasjon om deg vil i så fall kun kortvarig lagres for det formålet og slettes så fort vi har fått oppdatert informasjonen i våre registre.

Endring av vilkår
Vi har rett til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Endringer av vilkårene varsles via e-post, senest en måned før endringene trer i kraft. Du finner alltid den nyeste versjonen av vilkårene på manifest.no/personvern.

Dine rettigheter
Dersom du ønsker å avslutte nyhetsbrevet, din brukerkonto eller at informasjon om deg slettes kan du når som helst ta kontakt med Forlaget Manifest og be om det.

Kontaktinformasjon:
post@manifest.no
Forlaget Manifest
Kolstadgata 1
0651 OSLO